หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

          วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 งานสวนป่าแม่ยาว - แม่ซ้าย ออป.เขตลำปาง ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โดยได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ " รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน " สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม 10 คน ปลูกบริเวณสำนักงาน พื้นที่ประมาณ 0.5 ไร่ ชนิดไม้ที่ปลูก 3 ชนิด ได้แก่  ต้นพะยูง 20 ต้น ,ต้นหว้า 20 ต้น ,ต้นประดู่ 20 ต้น รวม 60 ต้น