หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่านครน่าน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564  หัวหน้างานพร้อมด้วยพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของงานสวนป่านครน่าน  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดยได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมทั้งสิ้น จำนวน 29 ต้น