หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

           เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน64 งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ต่อจากนั้นร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ต้อนรับนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

ต่อมาวันที่ 3 มิถุนายน 2564 งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่