ผจก.ออป.เขตลำปาง ตรวจงานสวนป่าเวียงมอก

  • พิมพ์

           เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ฐิติวรสกุล ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางพร้อมด้วย นางสาวกุสุมา พรหมยานนท์ หัวหน้างานแผนฯ ออป.เขตลำปาง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ของงานสวนป่าเวียงมอก พร้อมได้ให้คำแนะนำในแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องพื้นที่รอบสวนป่าฯ และแนวทางในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ต่อจากนั้น ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ของงานสวนป่าแม่พริก-แม่สะเลียม พร้อมได้ให้ คำแนะนำในการจัดทำแผนการทำไม้ แผนการปลูกสร้างสวนป่าให้เกิดความยั่งยืน และแนวทางในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ