หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ออป.เขตลำปาง จัดประชุมสัญจร

           เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง จัดประชุมสัญจรประจำเดือน มิถุนายน 2564  ณ สำนักงานสวนป่าแม่มาย นำโดยนายสุชาติ ฐิติวรสกุล ผู้จัดการ ออป.เขตลำปาง โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

           - แจ้งแนวทางการดำเนินงานที่ได้รับมอบมาจาก ออป.เหนือบน

           - ติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนของสวนป่าในสังกัด

           - ชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณลงทุน 2566

           - แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น แนวทางการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงปลูกสร้างสวนป่า ของสวนป่าแม่มาย และให้คำแนะนำในการปลูกและดูแลสวนป่าแปลงใหม่ให้กับสวนป่าในสังกัด