หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่หอพระ ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่สวนป่า

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 งานสวนป่าแม่หอพระ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตรวจแนวเขตพื้นที่สวนป่า และนำชี้แนวพื้นที่ที่มีความสำคัญของชุมชน ตามมาตรการการทำงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมระหว่างสวนป่ากับชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงการขออนุญาตทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507  ในช่วงเดือน กรกฎาคม นี้