หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ เข้ารับบริการฉีดวัคซีน

          เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ นำเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนของการบริการนักท่องเที่ยว เข้ารับบริการฉีดวัคซีน โควิด-19 จำนวน 8 ราย และได้นำน้ำดื่มไปมอบให้กับผู้ที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมระเกียรติ 80 พรรษา อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ หัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่ง ได้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ เข็มแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564