หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ส.ธอ. ร่วมประชุมศักยภาพในการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ.แพร่

           เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายทวี ทองอยู่แบบ ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ เข้าร่วมประชุม ศักยภาพในการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ.แพร่ ณ เทศบาลเมืองแพร่ ซึ่งในการประชุมวันนี้ ได้มุ่งเน้นในการสร้างสรรค์พัฒนาและฟื้นฟูย่านการค้าถนนเจริญเมืองให้กลับมาเป็นย่านการค้า และแหล่งท่องเที่ยวเหมือนดังเดิม