หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

เจ้าหน้าที่ป่าไม้อำเภอแม่เมาะ ตรวจสอบโรงเลื่อยแม่เมาะ

          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าไม้อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้เข้ามาตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อยแม่เมาะ) ตามใบอนุญาต เล่มที่ 2232 ฉบับที่ 40 ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 ใบอนุญาตหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ตรวจสอบบัญชีรับ – จำหน่ายไม้แปรรูปและบัญชีสถิติไม้ท่อน ไม้แปรรูป ตรวจสอบไม้สักท่อน และไม้สักแปรรูปที่อยู่ในบริเวณโรงงาน ปรากฏว่าผู้รับอนุญาตดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตการปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบกฎหมายของทางราชการ ซึ่งขณะตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด