หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ออป.เขตลำปาง มอบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ลำปาง ได้มอบประกาศเกียรติคุณ แก่นายอาคม  มูลน้ำ พนักงาน งานสวนป่าทุ่งเกวียน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายสุชาติ  ฐิติวรสกุล ผู้จัดการ ออป.เขตลำปาง เป็นผู้แทนมอบใบประกาศ