หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ออป.เขตแพร่ มอบประกาศนียบัตรพนักงานที่มีศักยภาพสูง

          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายนิพล  ปาอิน ผู้จัดการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ เป็นผู้แทนของผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน มอบประกาศนียบัตรพนักงานที่มีศักยภาพสูง ประจำปีพุทธศักราช 2564 ให้แก่ นายธนวัฒน์  โม้ติ๊บ หัวหน้างานสวนป่าแม่มาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ต่อไป