หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ มอบน้ำดื่มบรรจุขวด

          เมือวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ มอบหมายให้นายธีรวัฒน์  ศรีสุรพล พนักงาน(ระดับ 3) นำน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 120 ขวด เครื่องดื่มบำรุงกำลัง กาแฟพร้อมชง มอบให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่