หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่เมาะ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด – 19

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 งานสวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข-อสม.ตำบลบ้านดง และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงเรียบ ออป.3 (สวนป่าแม่เมาะ) เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (Community Isolation and Home Isolation) ในพื้นที่ตำบลบ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยฯ หรือผู้ที่ต้องเฝ้าระวังได้ประมาณ 20 คน