หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เยี่ยมชมโรงเลื่อยแม่เมาะ

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 นายสมศักดิ์  สกุลวรรณรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) พร้อมคณะ ได้เดินทางมายังโรงเลื่อยแม่เมาะ อ.แม่เมาะ เพื่อเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน การแปรรูปไม้ การผลิตไม้สักตัดต่อแบบมือประสาน และไม้อัดประสาน โดยมีนายสุริยา  ธนะวงศ์ หัวหน้างานแปรรูปไม้ ให้การต้อนรับ