หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

เจ้าหน้าที่ ทสจ. ลำปาง และ สจป.ที่ 3 (ลำปาง) เข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่

          เมื่อวันนี้ 17 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เข้ามาดำเนินการตรวจสอบสภาพป่าบริเวณที่โรงเลื่อยแม่เมาะ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานและเป็นหมอนไม้สำหรับวางไม้ซุงซึ่งเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าโรงเลื่อยแม่เมาะ เนื้อที่ จำนวน 5 ไร่ ท้องที่ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาการขออนุญาตใช้พื้นที่ฯ ต่อไป โดยมีนายสุริยา  ธนะวงค์ หัวหน้างานแปรรูปไม้ โรงเลื่อยแม่เมาะ เป็นผู้นำสำรวจ