หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ออป.เขตเชียงใหม่ ร่วมชมนิทรรศการแพร่ DNA

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564  นางสาวสกาวเดือน กิ่งแก้ว หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ได้ร่วมชมนิทรรศการแพร่ DNA ที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ผ่านคอลเลคชั่นเฟอร์นิเจอร์ 4 รูปแบบที่ต่างสะท้อนวิธีคิดและตัวตนคนแพร่ในแต่ละยุคสมัย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ซึ่งงานนิทรรศการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 26 กันยายน 2564 ซึ่งคอลเลคชั่นเฟอร์นิเจอร์ทั้ง 4 รูปแบบประกอบไปด้วย

            1. TEAK IDENTITY: การเอาชนะข้อจำกัดในยุคปิดป่าสัมปทาน ผ่านงานออกแบบ ‘เก้าอี้ไม้สักเมืองแพร่’ ทั้ง 19 รูปแบบ

         2. CULTURAL FURNITURE: การต่อยอดทักษะงานไม้และการเชื่อมโยงเครือข่ายหัตถกรรมในชุมชนจนเกิดเป็นต้นแบบการทำเฟอร์นิเจอร์แพร่ร่วมสมัยในคอลเลคชั่น ‘Phrae 4 Collection’

           3. CREATIVE AND EDUCATION: การนำกระบวนความคิดเชิงออกแบบมาต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรม เพื่อการผลิตที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง ใน ‘บุญแชร์ คอลเลคชั่น’ เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ร่วมสมัยสำหรับผู้สูงอายุ

         4. 3RD GEN INDUSTRY: การส่งต่อมรดกอันทรงคุณค่าในโลกสมัยใหม่ผ่าน ‘TIQUE’ หนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นผลสำเร็จของการทำงานร่วมกันระหว่างนักออกแบบรุ่นใหม่กับผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์รุ่นปัจจุบันของเมืองแพร่