หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ร่วมกับชุมชน พัฒนาแหล่งน้ำ

          เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ร่วมกับผู้นำชุมชน ราษฎร ม.3 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูล บริเวณลำน้ำห้วยอ้อ เพื่อให้เกิดความสะอาดใช้เป็นแหล่งน้ำในการทำการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารสำหรับชาวบ้าน ต่อไป