หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ออป.เขตเชียงใหม่ เข้าพบ ผอ.ทสจ.ลำพูน

          เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นายไพศาล  ไชยสาร ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้างานสวนป่าแม่ลี้ และหัวหน้างานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิต ที่ท่านได้เกษียณอายุราชการในปี 2564  และได้ปรึกษาหารือขอคำแนะนำในการดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้างสวนป่า หรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของสวนป่าแม่ลี้ และสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่