หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าทุ่งเกวียน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.ห้างฉัตร

           เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายสัมฤทธิ์  พัฒนโชติ หัวหน้างานสวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุมอาคารนวัตกรรมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง โดยมีนาย นเรศฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตรเป็นประธาน