หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ผู้อำนวยการสำนัก เข้าพบ ผู้อำนวยการ ทสจ.ลำพูน

           เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายภพปภพ ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พร้อมด้วย นายไพศาล ไชยศาล ผู้จัดการ ออป.เขตเชียงใหม่  นายปรีชา รอดอ่อน หัวหน้าสวนป่าแม่ลี้ และนายพิชญพงศ์ โปร่งใจ หัวหน้าสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ เข้ามอบของที่ระลึกพร้อมกระเช้า แสดงความยินดีกับนายสุรชัย  แสงศิริ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน