หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าเด่นชัย ร่วมกับอำเภอเด่นชัย สำรวจพื้นที่เพื่อจัดสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่

           เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายปิยพันธ์  วรรณกูล หัวหน้างานสวนป่าเด่นชัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ได้รับการประสานงานจากอำเภอเด่นชัย นำโดยนายเสถียร อิสระเศรษฐพงศ์ ปลัดอำเภอเด่นชัย พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านแม่จ๊วะ เข้าดูพื้นที่สวนป่าแม่จ๊วะ เพื่อหารือและหาแนวทางในการสร้างแลนด์มาร์ค เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นตลาดชุมชน และเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในพื้นที่สวนป่าฯ อีกทางหนึ่ง