วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

  • พิมพ์

           เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ซึ่งเป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ต่อมาให้ใช้คำว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้า ที่จะฟื้นฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในสังกัด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน จึงได้ร่วมจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564” ขึ้น โดยได้ดำเนินการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืช บริเวณพื้นที่โดยรอบสำนักงาน และสวนป่าทุกสวนป่า