ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

  • พิมพ์

          เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 นางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนท่ามะโอ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ณ ถนนสายวัฒนธรรมท่ามะโอ อ.เมือง จ.ลำปาง หลังจากเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ได้นำเสนอบ้านหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ ซึ่งเป็นผลงานอันเป็นประจักษ์ให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมที่มีศักยภาพและความพร้อม ด้านการท่องเที่ยวให้เป็น 10 สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ และได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบฯ จากกระทรวงวัฒนธรรม ต่อมานางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยัง บ้านหลุยส์ ที เลียวโนเวสน์ เพื่อเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติศาสตร์การสัมปทานป่าไม้ในจังหวัดลำปาง โดยมีนายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และเป็นผู้บรรยาย