หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่หอพระ ร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

          เมือวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายศราวุธ คำภีระ หัวหน้างานสวนป่าแม่หอพระ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ เข้าร่วมให้ข้อเท็จจริงและเป็นตัวกลางช่วยไกล่เกลี่ยแก้ไขข้อขัดแย้งให้กับชุมชนรอบสวนป่า กรณีข้อพิพาทระหว่างผู้นำชุมชนกับผู้ที่เข้าใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะของหมู่บ้าน ตำบลแม่หอพระ ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่