หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่หอพระ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านป่าสักงาม เพื่อเก็บข้อมูล

          เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายศราวุธ  คำภีระ หัวหน้างานสวนป่าแม่หอพระ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ พร้อมทีมงานสวนป่า ลงพื้นที่ชุมชนบ้านป่าสักงาม เพื่อพูดคุย สอบถามรายละเอียด จากผู้อาวุโสและผู้ที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับสวนป่า เกี่ยวกับการดำเนินงานของสวนป่าในอดีต เพื่อนำมาเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาในการดำเนินเรื่องตามมาตรา 20 ต่อไป