หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ตรวจประเมิน FSC COC

          เมื่อระหว่างวันที่ 26 และ 27 ตุลาคม 2564 บริษัท บูโรเวอริทัส  ได้ดำเนินการตรวจประเมิน FSC COC ประจำปี 2564 ของงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ แม่เมาะ และโรงเลื่อยร้องกวาง เป็นที่เรียบร้อย ผลการตรวจทั้ง 2 โรงเลื่อย ไม่มีประเด็นติดค้างในการตรวจสอบแต่อย่างใด