งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ตั้งจุดอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่

  • พิมพ์

          เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 มกราคม 2565 งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1265 ท้องที่ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ดังนี้

-จุดพักรถ

-เครื่องดื่ม

-ห้องน้ำสะอาด

-จุดพักผ่อนพร้อมลานกางเต้นท์

-จุดบริการสอบถามข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว