หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี หนึ่งผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ผจก.ออป.เขตลำปาง เข้าพบ ผอ.ทสจ.ลำปาง และ ผอ.สจป.ลำปาง

          เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นายสุชาติ ฐิติวรสกุล ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้างานสวนป่าในสังกัด เข้าพบนายนฤพนธ์  ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และนายสมศักดิ์  สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 เพื่อขอรับพรปีใหม่ และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน