ผจก.ออป.เขตเชียงใหม่ เข้าพบ ผอ.ทสจ.ลำพูน

  • พิมพ์

           เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นายไพศาล  ไชยสาร ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่  พร้อมด้วยหัวหน้างานสวนป่าแม่ลี้ หัวหน้างานสวนป่าแม่หอพระ และหัวหน้างานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ เข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักฯ และ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เพื่อเข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และขอคำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานในปี พ.ศ.2565 ต่อไป