หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ออป.เหนือบน มอบน้ำดื่มบรรจุขวด แก่ศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War room) ระดับจังหวัด

           เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 นายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 1,000 ขวด ให้แก่ศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War room) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง โดยมีนายนฤพนธ์  ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง