หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

บริษัท OK Wood ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 บริษัท ok wood นำโดย คุณธนัญ อุ่นโกมล และทีมงานผู้จัดการบริษัท เดินทางมาตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ตามโครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ไม้ ผลการตรวจสอบ ผ่านมาตรฐานและทางบริษัทให้ดำเนินการจัดส่งชิ้นส่วน Caprino จำนวน 26 ชุด แบบ Espresso จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 (ตามจำนวน FITTING ของบริษัทที่จัดส่งมาให้) โดยงานแปรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร้องกวาง จะเร่งดำเนินการประสานงานและจัดส่งสินค้าให้กับทางบริษัท ต่อไป