หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

คณะกรรมการตรวจสอบฯ อ.อ.ป. ตรวจเยี่ยมและเยี่ยมชมการดำเนินงาน ออป.เหนือบน

            เมื่อระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2565 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ , นายภพปภพ ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน , นายวิรัติ ปรากฏดี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน , นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ , นายเรวัติ พิมสาร หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า, นายนิพล ปาอิน ผู้จัดการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ นำคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ประกอบด้วย

1) นายพีรพันธ์ คอทอง

2) นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์

3) นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล

มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการปลูกสร้างสวนป่า ของงานสวนป่าขุนแม่คำมี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่  ต่อจากนั้น เวลา 13.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. เข้าตรวจเยี่ยมและเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมไม้ ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ จ.แพร่ โดยมีนายทวี  ทองอยู่แบบ ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ นำตรวจเยี่ยมชมภายในโรงงานและสรุปบรรยายการดำเนินงาน พร้อมกันนี้ได้ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าอาคารแสดงเฟอร์นิเจอร์

            วันที่ 29 ม.ค. 65 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบฯ อ.อ.ป. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านปลูกและบำรุงสวนป่า พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงปลูกเสริมไม้สักรอบตัดฟันที่ 2 แปลงปี 2564/2526 บล็อกที่ 18 เนื้อที่ 210 ไร่ ของสวนป่าแม่หาด - แม่ก้อ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

            วันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบฯ อ.อ.ป. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านงานท่องเที่ยว สวนป่าดอยบ่อหลวง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ โดยมีนายชัยรัตน์  คู่เทียม หัวหน้างานสวนป่าดอยบ่อหลวง เป็นผู้นำตรวจเยี่ยมและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปลูกไผ่เป็นที่ระลึกที่สวนป่าดอยบ่อหลวง