หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการสวนป่า ส.วป. ติดตามการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายธวัสชัย พงษาปาน หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการสวนป่า สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สักที่งานสวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ตามโครงการวิจัยเรื่อง การจัดการพันธุกรรมไม้สักสวนป่าเพื่อปลูกป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และได้ให้คำแนะนำให้การดำเนินงานต่อไป โดยมีนายฤทธี  กิ่งทัพหลวง หัวหน้างานสวนป่า ให้การต้อนรับ