หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ชุดปฏิบัติการพิเศษ ทสจ.แพร่ ตรวจสอบโรงเลื่อยร้องกวาง

           เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ นำโดยนายสัมภาษณ์ กาศวิเศษ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เข้าทำการตรวจสอบให้คำแนะนำผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ โดยงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร้องกวาง ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชี ป่าไม้ โดยมีผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิด และทีมเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบได้ให้คำแนะนำแก่ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด