หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

- เวลา 07.30 น. นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นำหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าทำบุญถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม พระจำนวน 10 รูป ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดบ้านจันทร์

- เวลา 09.00 น.นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ ณ หอประชุมอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่