หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าบ้านหลวง ร่วมออกตรวจตราป้องกันการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 สวนป่าบ้านหลวง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ สนธิกำลังร่วมกับ

1.กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 334 แม่อาย จำนวน 15 นาย

2.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 นาย

3.กองบังคับการควบคุมที่ 2 ชุดเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 จำนวน นาย

4.กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอแม่อาย จำนวน 3 นาย

ร่วมกันออกตรวจตราป้องกันการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ในพื้นที่สวนป่าบ้านหลวง สวนป่าแม่หลักหมื่น ผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้

1.ตรวจยึดไม้สักท่อน จำนวน 7 ท่อน ปริมาตร 0.44 ลบ.ม. ของกลางนำไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่อาย (หน่วยป้องกันและรักษาป่าไม้ที่ 1(นำยอน))

2.ตรวจยึดรถแทรคเตอร์ล้อยาง จำนวน 1 คัน ของกลางนำไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่อาย (หน่วยป้องกันและรักษาป่าไม้ที่ 1 (นำยอน))

3.ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกแผ้วถาง 2.10 ไร่

โดยคณะเจ้าหน้าที่ ได้มอบหมายให้หัวหน้าสวนป่าบ้านหลวง เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ต่อไป