หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าเชียงดาว ร่วมปลูกป่า

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 งานสวนป่าเชียงดาว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ พร้อมด้วย ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาว หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ได้ร่วมกันปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่สวนป่าปางไม้แดง แปลงปี 2528 และบริเวณสองข้างถนนบ้านแม่ยะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ปลูกต้นเหลืองอินเดีย ขี้เหล็ก กัลปพฤกษ์ จำนวน 500 ต้น มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 150 คน