หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

            เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายปิยะพันธ์  วรรณมณี  หัวหน้างานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สวนป่า ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดจันทร์ บ้านวัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ ต่อมา เวลา 09.00 น. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  ณ วัดจันทร์ ต.บ้านจันทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เวลา 13.00 น.  งานสวนป่าบ้านวัดจันทน์ ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อนำเงินรายได้จากการทำบุญปล่อยปลา “ตัวละ 1 บาท” สมทบเงินเข้ากองทุน “คนกัลยาณิวัฒนา ไม่ทอดทิ้งกัน”เป็นเงินกองทุนสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ด้านการรักษาพยาบาล และซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้ชุมชน ณ อ่างเก็บน้ำองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ป่าสนวัดจันทร์) ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา เวลา 18.30 น. งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่