หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ผู้อำนวยการสำนัก ตรวจงานท้องที่จังหวัดเชียงใหม่

             เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 นายภพปภพ ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยสำนัก การองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พร้อมด้วยนายไพศาล ไชยสาร ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านงานปลูกกาแฟ และงานด้านท่องเที่ยว ของงานสวนป่าดอยบ่อหลวงพร้อมทั้งให้คำแนะนำการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ โดยมีนายชัยรัตน์  คู่เทียม หัวหน้างานสวนป่าให้การต้อนรับ