หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

หฝ.จัดการสวนป่า ตรวจงานสวนป่าท้องที่จังหวัดแพร่

           เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายเรวัติ พิมสาร หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน เดินทางเข้ามาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนป่า และติดตามการดำเนินงานด้านการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ ของงานสวนป่าวังชิ้น , งานสวนป่าแม่สรอย และงานสวนป่าแม่สิน-แม่สูง จ.แพร่