หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ส.ธอ.จัดอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

           เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี จัดอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  อาชีวอนามัยการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น ให้แก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ โรงเลื่อยแม่เมาะ จังหวัดลำปาง