หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ออป.เขตเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการต่อต้านการค้าไม้ผิดกฎหมาย

           เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ โดยนายไพศาล ไชยสาร ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการต่อต้านการค้าไม้ผิดกฎหมายและการค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 22 (The 22nd meeting of Expert Group on Illegal Logging and Associated Trade : EGILAT 22) โดยมีการบรรยายการดำเนินงานด้านการปลูกสร้างสวนป่า การทำไม้ และการจำหน่ายไม้สักท่อน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ไม้สัก ที่ถูกกฎหมายและมีการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน และการรับรองมาตรฐาน FSC และ FSC-COC ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน และมีการพาชมสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้สักจากป่าปลูกของ อ.อ.ป. ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างยิ่ง