หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ตรวจสอบพื้นที่สวนป่า

           เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้เดินทางมาตรวจสอบพื้นที่ขอใช้ประโยชน์ของงานสวนป่าไชยปราการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ตามมาตรา 13/1 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ท้องที่ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงาน บ้านพักและอื่นๆ เนื้อที่จำนวน  19  ไร่ ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย