หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมพิธีเปิด “การประชุมช้างแห่งชาติ”

           เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565  นายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน , นายคมณ์  จำปาวัลย์ หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิตฯ , นายเรวัติ  พิมสาร หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า  , นางกัลยรัตน์  เหลาโชติ ผู้จัดการส่วนแผนงานและประเมินผล และทีมงานในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีเปิด “การประชุมช้างแห่งชาติ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมี รศ.น.สพ.ดร. ธีระ  รักความสุข นายกสมาคมสัตวแพทยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมีนายชาญณรงค์  อินทนนท์ รองผู้อำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้กล่าวต้อนรับประธานในพิธี