หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ประชุม APEC 2022

          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  นายภพปภพ ลรรพรัตน์ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ผู้จัดการส่วนแผนงานและประเมินผล และหัวหน้างานสวนป่าในสังกัด ออป.เขตลำปาง เข้าร่วมต้อนรับคณะผู้แทนการประชุม APEC 2022 ด้านป่าไม้ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ และงานสวนป่าทุ่งเกวียน เพื่อศึกษาดูงานในพื้นที่แปลงปลูกสร้างสวนป่า และหมอนไม้ ตามระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล (FSC)