หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่หอพระ ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 งานสวนป่าแม่หอพระ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ พร้อมนักศึกษาจากภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 13 คน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงาน และเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการจัดการระบบเกษตรและระบบวนเกษตร ตลอดจนการเรียนรู้และฝึกทักษะต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และประสบการณ์ในทางปฏิบัติที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น