หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ออป.เขตแพร่ ร่วมสภากาแฟ

           เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 นายไพศาล  ไชยสาร ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ,หัวหน้างานสวนป่าเด่นชัย , หัวหน้างานบัญชีการเงิน , หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล ,หั วหน้างานสวนป่าแม่มาน พร้อมพนักงาน ออป.เขตแพร่  ได้เข้าร่วมสภากาแฟ ประจำปี 2565 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด โดยมี นายสมหวัง  พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่