หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ตรวจสอบพื้นที่สวนป่า

           เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นายปิยพันธ์  วรรณกูล หัวหน้างานสวนป่าเชียงดาว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรังสิต พูลศรี หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ชม.9 (เชียงดาว) ได้ร่วมกันออกตรวจสอบพื้นที่ ตามแบบคำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 2507 ซึ่งการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย