หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ส.ธอ. จัดอบรมระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้า

           เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 น.ส.รัชนีวรรณ  สะท้าน หัวหน้างานงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร้องกวาง ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ ได้ดำเนินการจัดอบรมระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้า FSC และการอบรมซักซ้อมการตรวจรับวัตถุดิบ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานตามระบบ FSC - CoC ให้แก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร้องกวาง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 14 คน