หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ส.ธอ. จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

          เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร้องกวาง ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ ดำเนินการจัดการอบรม เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานตามระบบ FSC - CoC และเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินงานให้แก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร้องกวาง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน